Obsługa informatyczna firm.

Dlaczego warto z nami współpracować ?

 1. zdelegowanie (outsourcing) wszelkich spraw związanych z poprawną pracą rozwiązań teleinformatycznych,
 2. redukcja kosztów związanych z infrastrukturą teleinformatyczną,
 3. zmniejszenie częstości występowania awarii,
 4. koncentracja na kluczowych aspektach działalności firmy,
 5. optymalizacja procesów biznesowych (związanych z IT) wewnątrz przedsiębiorstwa.

Formy współpracy:

 • stała umowa serwisowa z ustaloną miesięczną liczbą godzin,
 • doraźna pomoc w razie wystąpienia awarii.

Co nas cechuje?

 • szybki czas reakcji na awarię,
 • profesjonalizm i szeroki zakres świadczonych usług,
 • indywidualne podejście do Klienta.

outsourcing IT

Termin ten jest angielskim skrótem od outside-resource-using, oznaczającym korzystanie z zasobów zewnętrznych. Traktowany jest także jako nowoczesna strategia zarządzania, polegająca na oddaniu innemu przedsiębiorstwu zadań nie związanych bezpośrednio z podstawową działalnością firmy, dzięki czemu może ona skupić swoje zasoby i środki finansowe na tych obszarach, które stanowią podstawę jej działań i w których osiąga przewagę konkurencyjną.

Obszarem działania przedsiębiorstw, w którym strategia “zewnętrznego źródła” stosowana jest najczęściej jest właśnie informatyka. W ramach tego obszaru zadaniami najczęściej przekazywanymi na zewnątrz są

 • konserwacje i naprawy sprzętu,
 • rozwój aplikacji,
 • przetwarzanie i bezpieczeństwo danych,
 • wdrożenia rozwiązań informatycznych,

Najważniejszymi powodami stosowania outsourcingu przez przedsiębiorstwa są możliwości:

 • redukcji i kontroli kosztów operacyjnych,
 • uzyskania dostępu do mocy produkcyjnych najlepszej jakości,
 • zwolnienia własnych zasobów do innych celów,
 • uzyskania zasobów, którymi przedsiębiorstwo nie dysponuje,
 • przyspieszenia pojawienia się korzyści wynikających z restrukturyzacji,
 • uporania się z funkcją trudną do wykonywania lub niemożliwą do kontrolowania,
 • pozyskania kapitału,
 • podziału ryzyka,
 • dopływu gotówki.

“Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili i powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my”  Henry Ford 1923r.